Tr
   Motion for hockey team "Traktor"
   Team
   Motion-design:
   • Philipp Pavlov
   Sound:
   • Iliya Volkov
   Manager:
   • Royalty
   Producer:
   • Mosquito