12.11.2018

Autumn, November 2018


© Aldo Martinez